PREVIOUS   CONTENTS   ISSUE   HOME 

Bibliography

Abels, R. 1997 'English logistics and military administration 871-1066: the impact of the Viking wars' in A. Nørgård Jørgensen and B.L. Clausen (eds) Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1-1300, København. 257-65.

Abrahamsen, N. 1965 'Arkæomagnetisme og jernalderslagge', Kuml (1965), 115-32.

Andersen, P. 2011 Legal Procedure and Practice in Medieval Denmark, Leiden: Brill. http://dx.doi.org/10.1163/ej.9789004204768.i-452

Andersen, H. 1956 'Afsked med ådalen', Kuml (1956), 7-23.

Arentoft, E. 1993 'I vikingernes vold', Fynske Minder (1993), 117-141.

Aspinall, A., Gaffney, C. and Schmidt, A. 2008 Magnetometry for Archaeologists, Altamira.

Bonde, N. and Christensen, K. 1982 'Trelleborgs alder: dendrokronologisk datering', Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og historie, 111-52.

Büttner, H. 1956 'Zur Burgenbauordnung Heinrichs I', Blätter für deutsche Landesgeschichte 92, 1–17.

Callmer, J. 2002 'North-European trading centres and the Early Medieval craftsman. Craftsmen at Åhus, north-eastern Scania, Sweden ca. AD 750-850+', Central Places in the Migration and Merovingian Periods. Papers from the 52nd Sachensymposium (B. Hårdh og L. Larsson eds), Acta Archaeologica Lundensia Ser. in 8º / 39. Lund. 133-58.

Christensen, A.E. 1969 Vikingetidens Danmark på oldhistorisk baggrund, København.

Christiansen, T.E. 1971 'Træningslejr eller tvangsborg', Kuml (1971), 43-63.

Conyers, L. B. 2010 'Ground-penetrating Radar for anthropological research', Antiquity 84, 174-84.

Conyers, L. B. & J. Leckebusch 2010 'Geophysical Archaeology Research Agendas for the Future: Some Ground-penetrating Radar Examples', Archaeological Prospection 17(2), 117–123.

Dobat, A. 2009 'Die südskandinavischen Burgen vom Typ Trelleborg' in M Segschneider (ed) Ringwälle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausends n.Chr. an Nord- und Ostsee: Internationales Symposium Föhr 2005, Wachholtz Verlag GmbH: Neumünsteer. 51-70.

Dobat, A. 2010, 'Füsing – eine jüngereisenzeitliche Siedlung im Umfeld von Hedeby/Schleswig (Vorläufiger Bericht über die Ergebnisse der Prospektionen 2003-05)', Die Ausgrabungen in Haithabu 16, Wachholtz Verlag GmbH, Neumünster. 131-256

Eriksen, P., Egebjerg, T., Helles Olesen, L. and Rostholm, H. 2009 Vikinger i vest. Vikingetiden i Vestjylland, Aarhus: Jutland Archaeological Society.

Feveile, C., Frandsen, L.B. and Stoumann, I. 2006 'Magnetisk kortlægning af grubehuslokaliteter i Ribe Amt', Mark og Montre 42, 5-11.

Gaffney, C. 2008 'Detecting trends in the prediction of the buried past: a review of geophysical techniques in archaeology', Archaeometry 50(2), 313-36. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00388.x

Gaffney, C., Gaffney, V., Neubauer, W., Baldwin, E., Chapman, H., Garwood, P., Moulden, H., Sparrow, T., Bates, R., Löcker, K., Hinterleitner, A., Trinks, I., Nau, E., Zitz, T., Floery, S., Verhoeven, G. and Doneus, M. 2012 'The Stonehenge Hidden Landscapes Project', Archaeological Prospection 19, 147-55. http://dx.doi.org/10.1002/arp.1422

Gustavsen, L. and Stamnes, A.A. 2012 'Arkeologisk geofysikk i Norge – En historisk oversikt og statusevaluering', Primitive tider 12, 77-93.

Gustafsson, N.B. and Viberg, A. 2012 'Tracing high-temperature crafts: magnetometry on the island of Gotland, Sweden', Archaeological Prospection 19, 201-8. http://dx.doi.org/10.1002/arp.1428

Hamerow, H. 2002 Early Medieval Settlements, Oxford.

Haslam, J. 2005 'King Alfred and the Vikings: strategies and tactics, 876–886 AD', Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 13, 122–54.

Hatting, T. and Rosenlund, K. 2014 'Zoological finds' in E. Roesdahl, S.M. Sindbæk and A. Pedersen (eds) Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, Copenhagen: Jysk Arkæologisk Selskab/Nationalmuseet. 373-382.

Helle, K. (ed) 2006 Vestlandets historie, Natur og Næring, 1, Bergen: Vigmostad and Bjørke.

Henriksen, M.B. 1997 'Vikinger ved Helnæsbugten', Fynske Minder 1997, 25-58.

Hilberg, V. 2007 'Haithabu im 11. Jahrhundert. Auf der Suche nach dem Niedergang eines dänischen emporiums der Wikingerzeit' in M. Posselt, B. Zickgraft and C. Dobiat (eds) Geophysik und Ausgrabung. Einsatz und Auswertung zerstörungsfreier Prospektion in der Archäologie, Internationale Archäologie – Naturwissenschaft und Technologie 6, Rahden: Verlag Marie Leidorf. 187-203.

Hill, D. and Rumble, A.R. (eds) 1996 The Defence of Wessex – the Burghal Hidage and Anglo-Saxon Fortifications, Manchester.

Hvass, S. 1980 'Vorbasse. The Viking-age settlement at Vorbasse, Central Jutland', Acta Archaeologica 50, 137-72.

Hvass, S. 1988 'Jernalderens bebyggelse' in P. Mortensen and B.M. Rasmussen (eds) Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund, Aarhus. 53–92.

Iversen, T. 2005 'Property and tenancy: Norwegian medieval laws and the European learned law' in D. Tamm and H. Vogt (eds) How Nordic are the Nordic Medieval Laws?, Copenhagen: Copenhagen University Press. 128-70.

Jacobsson, B. 1995 'Den arkeologiska undersökningen' in B. Jacobsson, E. Arén and K.A. Blom (eds) Trelleborgen – en av kung Harald Blåtands danska borgar, Lund, 9-62.

Jacobsson, B. 1999 Trelleborgen i Trelleborg, Lund.

Jessen, M.D., Andersen, S.W., Holst, M.K., Jensen, P. and Pedersen, A. 2011 'Kongens gård i Jelling? – et nyt anlæg fra Harald Blåtands tid', Nationalmuseets Arbejdsmark, 60-73.

Jørgensen, A.N., Jørgensen, L. and Gebauer Thomsen, L. 2011 'Assembly sites for cult, markets, jurisdiction and social relations. Historic-ethnological analogy between North Scandinavian church towns, Old Norse assembly sites and pit house sites of the Late Iron Age and Viking Period', Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig. Sonderband Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010, Haderslev, Danmark. 95-112.

Kvamme, K.L. 2003 'Geophysical surveys as landscape archaeology', American Antiquity 68(3), 435-457. http://dx.doi.org/10.2307/3557103

Larsson, L. (ed) 2001 'Uppåkra : centrum i analys och rapport, Uppåkrastudier vol. 4', Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8º, no. 36. Lunds Universitet: Lund.

Loveluck, C. and Salmon, Y. 2011 'Exploring an early medieval harbour and settlement dynamics at Stavnsager, Denmark: a geoarchaeological dialogue', Antiquity 85, 1402-17.

Mikkelsen, D.K. 2006 'Gårdens udvikling gennem jernalder og vikingetid – ændringer i størrelse og struktur' in P. Grau Møller and M. Svart Kristiansen (eds) Bygder. Regionale variationer i det danske landbrug fra jernalder til 2000, Auning. 119-32.

Mitchell, J.G., Asvik, H. and Resi, H.G. 1984 'Potassium-argon ages of schist honestones from the Viking Age sites at Kaupang (Norway), Aggersborg (Denmark), Hedeby (West Germany), and Wolin (Poland), and their archaeological implications', Journal of Archaeological Science 11, 171-6. http://dx.doi.org/10.1016/0305-4403(84)90052-9

Moesgaard, J.C. and J.S. Jensen 2014 'Coins' in E. Roesdahl, S.M. Sindbæk and A. Pedersen (eds) Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, Copenhagen: Jysk Arkæologisk Selskab/Nationalmuseet. 298-301.

Møller, J.T. 1986 'Han Herrederne – et gammelt ørige' in E. Roesdahl (ed) Aggersborg gennem 1000 år. Fra vikingeborg til slægtsgård, Herning: Poul Kristensens Forlag. 13-28.

Nielsen, A.K. 1986 'Herregården Aggersborggard' in E. Roesdahl (ed) Aggersborg gennem 1000 år. Fra vikingeborg til slægtsgård, Herning: Poul Kristensens Forlag. 103-45.

Nielsen, J.N. 2002a Sebbersund. Handel, håndværk og kristendom ved Limfjorden, Aalborg.

Nielsen, J.N. 2002b 'Bejsebakken, a central site near Aalborg in Northern Jutland' in B. Hårdh and L. Larsson (eds) Central Places in the Migration and Merovingian Periods. Papers from the 52nd Sachsensymposium, Lund. 197-213.

Nielsen, L.C. 1990 'Trelleborg', Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 105-78.

Nørlund, P. 1948 Trelleborg, Copenhagen: Nordisk Forlag.

Olesen, M.B. 2000 'Trelleborg eller ej? – om den skånske trelleborgs tilknytning til de danske ringborge', Kuml (2000), 91-108.

Olsen, O. 1999 Da Danmark blev til. Seks radioforedrag, København.

Olsen, O. and Schmidt, H. 1977 Fyrkat. En jysk vikingeborg I. Borgen og bebyggelsen, Nordiske Fortidsminder B 4.

Pedersen, A. 1994 'Lindholm Høje gravpladsen. Lindholm Høje'. Gravplads og landsby, Aalborg, 27-38.

Pedersen, A. 2014 'The finds – Summary' in E. Roesdahl, S.M. Sindbæk and A. Pedersen (eds) Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, Copenhagen: Jysk Arkæologisk Selskab/Nationalmuseet. 361-365.

Poulsen, B. 2012 'If the Danish Vikings knew land rent, what was it like?' in B. Poulsen and S.M. Sindbæk (eds) Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia, The Medieval Countryside 9 (Turnhout: Brepols). 277-91.

Powlesland, D. and May, K. 2010 'DigIT: Archaeological summary report and experiments in digital recording in the field', Internet Archaeology 27 http://dx.doi.org/10.11141/ia.27.2

Price, T.D., Frei, K.M., Dobat, A.S., Lynnerup, N. and Bennike, P. 2011 'Who was in Harold Bluetooth's army? Strontium isotope investigation of the cemetery at the Viking Age fortress at Trelleborg, Denmark', Antiquity 85 (328), 476–89.

Randsborg, K. 1980 The Viking Age in Denmark, London.

Ringtved, J. 1999 'Settlement organisation in a time of war and conflict' in C. Fabech and J. Ringtved (eds) Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998, Århus. 361-81.

Roesdahl, E. 1976 'Aggersborg. The Viking settlement and fortress', "Chateau-Gaillard". Etudes de castellologie medieval VIII, 269-78.

Roesdahl, E. 1977 Fyrkat. En jysk vikingeborg. II. Oldsagerne og gravpladsen, Nordiske Fortidsminder B 4.

Roesdahl, E. 1981 'Aggersborg in the Viking Age' in H. Bekker-Nielsen, O. Olsen and P. Foote (eds) Proceedings of the Eighth Viking Congress, Odense. 107-22.

Roesdahl, E. 1984 '1984: Aggersborgproblemer' in G. Fellows-Jensen and N. Lund (eds) Beretning fra tredje tværfaglige vikingesymposium, København. 59-74.

Roesdahl, E. 1986a 'Vikingernes Aggersborg' in F. Nørgaard et al. (eds) Aggersborg gennem 1000 år, Herning: Poul Kristensens forlag. 53-93.

Roesdahl, E. 1986b 'Kongsgårde og borge i middelalderen' in F. Nørgaard et al. (eds) Aggersborg gennem 1000 år, Herning: Poul Kristensens forlag. 95-101.

Roesdahl, E. 1987 'The Danish geometrical Viking fortresses and their context', Anglo-Norman Studies IX (1986), 209-26.

Roesdahl, E. 2002 'Harald Blauzahn – ein dänischer Wikingerkönig aus archäologischer Sicht' in J. Henning (ed) Europa im 10. Jahrhundert: Archäologie einer Aufbruchzeit, Mainz am Rhein, 2002. 95-108.

Roesdahl, E. 2004 'En gravplads fra tidlig kristen tid: – Fyrkat' in N. Lund (ed) Kristendommen i Danmark før 1050: et symposium i Roskilde den 5.-7-februar 2003, Roskilde. 153-8.

Roesdahl, E. 2012 'Scandinavia in the melting-pot, 950–1000' in S. Sigmundsson (ed) Viking Settlements and Viking Society. Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking Congress, Reykjavík and Reykholt, 16th-23rd August 2009, Reykjavík; the University of Iceland Press. 347-74.

Roesdahl, E. 2014 'Agricultural and fishing tools' in E. Roesdahl, S.M. Sindbæk and A. Pedersen (eds) Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, Copenhagen: Jysk Arkæologisk Selskab/Nationalmuseet. 313-316.

Roesdahl, E., Sindbæk, S.M. and Pedersen, A. (eds) 2014 Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, Copenhagen: Jysk Arkæologisk Selskab/Nationalmuseet.

Roslund, M. 2007 Guests in the House. Cultural Transmission between Slavs and Scandinavians 900 to 1300 AD, Leiden/Boston: Brill. http://dx.doi.org/10.1163/ej.9789004161894.i-557

Sawyer, P. 1988 Da Danmark blev Danmark. Fra ca. år 700 til ca. 1050, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 3, København.

Schultz, C.G. 1949 'Aggersborg. Vikingelejren ved Limfjorden', Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1949, 91-108.

Segschneider, M. 2009 'Die Ringwälle auf den nordfriesischen Inseln', Ringwälle und verwandte Strukturen des erstan Jahrtausends n. Chr. an Nord- und Ostsee. Neumünsteer, Wachholtz. 99-112.

Sindbæk, S.M. 2012 'Social power and outland use in Viking Age settlement' in B. Poulsen and S.M. Sindbæk (eds) Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia, The Medieval Countryside 9 (Turnhout: Brepols). 97-118.

Skre, D. (ed) 2007 Kaupang in Skiringssal: Excavation and Surveys at Kaupang and Huseby, 1998-2003, Background and Results, Aarhus: Aarhus University Press.

Skrubbeltrang, F. 1957 'Bryde' in Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, Volume 2, Copenhagen: Rosenkilde og Bagger. 269-72.

Smekalova T.N., Voss, O. and Smekalov S.L. 2008 Magnetic Surveying in Archaeology. More than 10 years of using the Overhauser GSM-19 Gradiometer, Aarhus: Wormianum.

Stoumann, I. 1980 'Sædding. A Viking-age village near Esbjerg', Acta Archaeologica 50, 95-118.

Stümpel, H. 2010 Geophysical Prospection in Sorte Muld on Bornholm. Geomagnetic and Georadar 2010, Archaeo-Geophysics Institute of Geosciences CAU-Kiel.

Sørensen, A.B. 2011 Østergård. Vikingetid og Middelalder, Haderslev.

Svanberg, F. and Söderberg, B. 1999 Den vikingatida borgen i Borgeby. Arkeologiska studier kring Borgeby och Löddeköpinge 1, Lund.

Svanberg, F. and Söderberg, B. 2000 Porten til Skåne: Löddeköpinge under järnålder och medeltid, Lund.

Thomsen, L.G. 2009 'Pit houses on Zealand in the Late Iron Age and the Viking period – a survey based on the material from the excavation at Tissø' in U. Von Freeden, H. Friesinger and E. Wamers (eds) Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 12, Frankfurt/Main. 501–10.

Trinks, I., Larsson, L. And Hinterleitner, A. 2007 'Mapping of Sweden's first town Birka using georadar and magnetometer prospection', študijné zvesti archeologického ústavu 41, 247-9.

Trinks, I., Johansson, B., Gustafsson, J., Emilsson, J., Friborg, J., Gustafsson, C., Nissen, J. and Hinterleitner, A. 2010 'Efficient, large-scale archaeological prospection using a true three-dimensional ground-penetrating radar array system', Archaeological Prospection 17, 175-86. http://dx.doi.org/10.1002/arp.381

Ulriksen, J. 1995 'Aggersborgs forsvarsværker', Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1993, 181-203.

Ulriksen, J. 1998 Anløbspladser. Besejling og bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e.Kr, Roskilde: Vikingeskibshallen.

Ulriksen, J. 2006 'Vester Egesborg – a coastal settlement from the Late Iron Age on Zealand', Journal of Danish Archaeology 14, 187-99.

Viberg, A., Trinks, I. and Lidén, K. 2011 'A review of the use of geophysical archaeological prospection in Sweden', Archaeological Prospection 18(1), 43-56. http://dx.doi.org/10.1002/arp.401

Voss, O. and Smekalova, T. 2007 Magnetic Survey on the Site Uppåkra, Skåne, Sweden, Geophysical Prospection for Archaeology: Frederiksberg.

Williams, G. 2008 'Raiding and warfare' in S. Brink and N. Price (eds) The Viking World, London and New York. 193-203.

Wilson, D.M. 1978 'Civil and military engineering in Viking Age Scandinavia', First Paul Johnstone memorial lecture. Occasional lecture no. 1, National Maritime Museum. Greenwich.