PREVIOUS   CONTENTS   HOME 

Bibliography

Piotrowska, D. 1997-1998 "Biskupin 1933-1996: archaeology, politics and nationalism", Archaeologia Polona, vol. 35-36, pp. 255-285

Richards, J. 2003 Online archives, Internet Archaeology, 15 http://intarch.ac.uk/journal/issue15/richards_toc.html

Skorupka, T. 2001 "Kowalewko 12. Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od połowy I w. n.e. do początku III w. n.e.)", in Chłodnicki M. (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. Vol.. II - Wielkopolska, series: Gierlach M. (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego


 PREVIOUS   CONTENTS   HOME 

© Internet Archaeology/Author(s)
University of York legal statements | Terms and Conditions | File last updated:Wed Sep 7 2005