PREVIOUS   NEXT   CONTENTS   HOME 

References

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Anscher, T.J. ten & Gehasse, E.F. 1993, Neolithische en vroege Bonstijd-bewoning langs de benedenloop van de Overijsselse Vecht, in J.H.F. Bloemers, W. Groenman-van Waateringe & H.A. Heidinga (eds.), Voeten in de aarde, Amsterdam University Press, Amsterdam, 25-44.

Arts, N. 1987, Mesolithische jagers, vissers en voedselverzamelaars in noordoost België en zuidoost Nederland, Het oude land van Loon XLII, 27-85.

Aurora, S.K. 1980, Die unerschiedlichen Steinmaterialen im Mesolithikum des Niederrheingebietes, in W. Weisgerber (ed.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau, Deutscher Bergbau-Museum, Bochum, 249-56.

B

Bakels, C.C. 1981, Neolithic Plant Remains from the Hazendonk, Province of Zuid-Holland, the Netherlands, Zeitschrift für Archäologie 15, 141-8.

Bakels, C.C. 1990, The crops of the Rössen culture: significantly different from their Bandkeramik predecessors - French influence?, in D. Cahen & M. Otte (eds.), Rubané et Cardial, Etudes et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège 39, Liège, 83-7.

Binford, L. 1979, Organization and Formation processes: Looking at Curated Technologies, Journal of Anthropological Research 25(3), 255-73.

Binford, L.R. 1980, Willow Smoke and Dog's Tails: Hunter-Gatherer Settlement Systems and Archaeological Site Formation, American Antiquity 45(1), 4-20. http://dx.doi.org/10.2307/279653

Binford, L. 1981, Behavioral Archaeology and the "Pompeii Premise", Journal of Anthropological Research 37(3), 195-208.

Brandt, R.W. 1980, De kolonisatie van West-Friesland in de Bronstijd, Westerheem 29, 137-151.

Brandt, R.W. 1983, De archeologie van de Zaanstreek, Westerheem 32, 120-37.

Brandt, R.W., Groenman-van Waateringe, W. & van der Leeuw, S.E. (eds.) 1987, Assendelver Polder Papers 1 (Cingula 10), Amsterdam.

Bult, E.J. 1983, Midden-Delfland, een archeologische karetring; inventarisatie, waardering en bewoningsgeschiedenis, Nederlandse Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort (Archeologische Rapporten 2).

Bult, E.J. 1986, Ontginning en bewoning ten noorden van de Maasmond en de landschappelijke veranderingen die daarbij optraden, in M.C. van Trierum & H.E. Henkes (eds.), Landschap en bewoning rond de mondingen van de Rijn, Maas en Schelde (Rotterdam Papers V), 115-36.

C

Carlstein, T. 1982, Time, resources, society and ecology, On the capacity for human interaction in space and time, Volume 1: Preindustrial Societies, George Allan & Unwin, London.

Clason, A.T. 1971. The flint-mine workers of Spiennes and Rijckholt-St Geertruid and their animals, Helinium 11, 3-33.

D

Doran, J. & Hodson, F. 1975, Mathematics and Computers in Archaeology, Edinburgh University Press, Edinburgh.

E

Es, W.A. van 1985, Archeologie van het Kromme Rijngebied: Het ontstaan van een project, Maandblad Oud-Utrecht 58, 216-27.

F

Farley, J.A., Limp, W.F. & Lockhart, J. 1990, The archaeologist's workbench: integrating GIS, remote sensing, EDA and database management, in K.M.S. Allen, S.W. Green & E.B.W. Zubrow (eds.), Interpreting space: GIS and archaeology, Taylor & Francis, London, 141-64.

Fiedler, L. 1979, Formen und Techniken neolithischer Steingerate aus dem Rheinland, Beitrage zur urgeschicht der Reinlandes III, 53-190.

Fokkens, H. 1986, From shifting cultivation to short fallow cultivation: late neolithic culture change in the Netherlands reconsidered, in H. Fokkens, P. Banga & M. Bierma (eds.), Op zoek naar mens en materiële cultuur, Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 5-19.

G

Gehasse, E.F. 1995, Ecologisch-archeologisch onderzoek van het Neolithicum en de Vroeg Bronstijd in de Noordoostpolder met de nadruk op vindplaats P14, gevolgd door een overzicht van de bewoningsgeschiedenis en de bestaanseconomie binnen de Holocene delta, proefschrif, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Gendel, P. 1982, The distribution and utilization of Wommersom quartzite during the Mesolithic, in A. Gob, A. & F. Spier (eds.), Le Mésolithique entre Rhin et Meuse, Societé Prehistorique Luxembourgeoise, Luxembourg, 21-50.

Gijn, A.L. van & Verbruggen, M. 1992, Brandwijk - Het kerkhof, in P.J. Woltering & W.A.M. Hessing (eds.), Archeologische Kroniek van Holland 1991, 349-52.

Gob, A. 1979, Le Mésolitique dans le bassin de l'Ourthe, Helinium 19, 209-36.

H

Haaren, H.M.E. van & Modderman P.J.R. 1973, Ein mittelneolithischer Fundort unter Koningsbosch, prov. Limburg, Analecta Praehistorica Leidensia 6, 1-49.

Hammond, F. 1980, The interpretation of archaeological distribution maps: biases inherent in archaeological fieldwork, Archaeo-Physika 7, 193-216.

Herzog, I. & Scollar, I. 1987, Ein 'Werkzeugkasten' für Seriation und Clusteranalyse, Archäologisches Korrespondenzblatt 17, 273-79.

Hogestijn, W.-J. & Peeters, H. 1996, De opgraving van de Mesolithische en Vroegneolithische bewoningsresten van de vindplaats "Hoge Vaart" bij Almere (Prov. Fl.): een blik op een duistere periode van de Nederlandse prehistorie, Archeologie 7, 80-113.

Hogestijn, W.-J., Peeters, H., Schnitger, W. & Bulten, E. 1995, Bewoningsresten uit het Laat-Mesolithicum/Vroeg-Neolithicum bij Almere (Prov. Fl.): verslag van de eerste resultaten van de opgraving "A27 - Hoge Vaart", Archeologie 6, 66-89.

Houtsma, P., Kramer, E., Newell, R.R. & Smit, J.L. 1996, The Late Palaeolithic Habitation of Haule V, Van Gorcum, Assen.

L

Löhr, H. 1971, Betrachtungen zu den neolithischen Steingeräten der Aldenhovener Platte I, in: Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte II, Bonner Jahrbücher 171, 389-91.

Löhr, H. 1974, Betrachtungen zu den neolithischen Steingeräten der Aldenhovener Platte II, in: Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte IV, Bonner Jahrbücher 174, 475-82.

Löhr, H. 1977, Betrachtungen zu den neolithischen Platte III, in: Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte VII, Bonner Jahrbücher 177, 533-43.

Louwe Kooijmans, L.P. 1974, The Rhine/Meuse delta. Four studies on its Prehistoric occupation and Holocene geology, Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Brill, Leiden.

Louwe Kooijmans, L.P. 1976, Local Developments in a Borderland: A Survey of the Neolithic at the Lower Rhine, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 57, 227-97.

Louwe Kooijmans, L.P. 1980, The Middle Neolithic assemblage of Het Vormer near Wichen and the culture pattern around the southern North sea, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 61, 227-97.

Louwe Kooijmans, L.P. 1985, Sporen in het Land, Meulenhof informatief, Amsterdam.

Louwe Kooijmans, L.P. 1986, Het loze vissrtje of boerke Naas?, in M.C. van Trierum & H.E. Henkes (eds.), Landschap en bewoning rond de mondingen van de Rijn, Maas en Schelde (Rotterdam Papers V), 7-25.

Louwe Kooijmans, L.P. 1987, Neolithic settlement and subsistence in the wetlands of the Rhine/Meuse Delta of the Netherlands, in J.M. Coles & A.J. Lawson (eds.), European Wetlands in Prehistory, Oxford University Press, Oxford, 227-51.

Louwe Kooijmans, L.P. 1993a, Wetland Exploitation and Upland Relations of prehistoric Communities in the Netherlands, in J. Gardiner, Flatlands and Wetlands: Current Themes in East Anglian Archaeology, East Anglian Archaeology Reports 50, Norwich, 71-115.

Louwe Kooijmans, L.P. 1993b, The Mesolithic/Neolithic Transformation in the Lower Rhine Basin, in P. Bogucki (ed.), Case Studies in European Prehistory, Boca Raton, 95-145.

Lüning, J. 1967, Die Michelsberg Kultur - Ihre Funde in zeitlicher und räumlicher Gliederung, Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 48, 1-350.

M

Modderman, P.J.R. 1951, Het oudheidkundig onderzoek van de oude woongronden in het Land van Maas en Waal, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 32, 25-61.

Modderman, P.J.R. 1970, Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein, Analecta Praehistorica Leidensia 3, Staatsuitgeverij, Den Haag.

Modderman, P.J.R. 1985, Die Bandkeramik im Graetheidegebiet, Nierderländisch-Limburg, Berichte der Römisch-Germanischen Kommission 66, 25-121.

Modderman, P.J.R. 1988, The Linear Pottery Culture: Diversity in Uniformity, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 38, 63-139.

N

Newell, R.R. 1973, The post-glacial adaptations of indigenous populations of the northwest European Plain, in S.K. Kozlowski (ed.), The Mesolithic in Europe, University Press, Warsaw, 339-440.

O

Odé, O. & Verhagen, J.W.H.P. 1992, Aanvullende Archeologische Inventarisatie beheersobjects Ugchelen-Hoenderlo-Varenum, RAAP-rapport 60, Stichting RAAP, Amsterdam.

Orton, C. 1980, Mathemathics in Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge.

R

Raemaekers, D. 1994, Wateringen 4, een nederzetting uit de jonge steentijd, Faculteit Pre- en Protohistorie, Rijksuniversiteit Leiden.

S

Savage, S.H. 1990, Modelling the Late Archaic social landscape, in K.M.S. Allen, S.W. Green & E.B.W. Zubrow (eds.), Interpreting space: GIS and archaeology, Taylor & Francis, London, 330-55.

Schiffer, M.B. 1976, Behavioral Archaeology, Academic Press, New York.

Shennan, S. 1985, Experiments in the Collection and Analysis of Archaeological Survey Data: The East Hampshire Survey, University of Sheffield, Sheffield.

Shennan, S. 1988, Quantifying archaeology, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Slofstra, J., Regteren Altena, H.H. van, Roymans, N. & Theuws, F. 1982, Het Kempenproject, een regonaal-archeologisch onderzoeksprogramma, Stichting Brabants Heem, Waalre (IPP publikatie 306).

T

Tukey, J. 1977, Exploratory data analysis, Addison-Wesley, Reading.

V

Verbruggen, M. 1992, Geoarchaeological prospection of the Rommertsdonk, Analecta Praehistorica Leidensia 25, 117-28.

Verhart, L.B.M. 1988, Mesolithic barbed points and other implements from Europoort, the Netherlands, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 145-94.

Verhart, L.B.M. 1990, Stone Age Bone and Antler Points as Indications for "Social Territories" in the European Mesolithic, in P.M. Vermeersch & P. Van Peer (eds.), Contributions to the Mesolithic in Europe, Leuven University Press, Leuven, 139-51.

Verhart L.B.M. & Wansleeben, M. 1990, Een verkennend onderzoek naar archeologische vindplaatsen in Linden, gemeente Beers, Rijksmuseum van Oudheden en Instituut voor Prehistorie, Leiden.

Verhart L.B.M. & Wansleeben, M. 1992, Een tweede verkennend onderzoek naar archeologische vindplaatsen in Linden, gemeente Beers, Rijksmuseum van Oudheden en Instituut voor Prehistorie, Leiden.

Verlinde, A.D. 1971, Spätneolithische unf frühbronzezeitliche Siedlungsspuren auf der Meerloer Heide, gem. Meerlo, prov. Limburg, und ihre Stellung, Analacta Praehistorica Leidensia 4, 26-46.

Verwers, G.J. 1964, A Veluvian Bell Beaker with remains of a cremation in a tumulus near Meerlo, Analacta Praehistorica Leidensia 1, 17-24.

Verwers, G.J. 1966, A tumulus and an urnfield at Meerlo, prov. Limburg, Analacta Praehistorica Leidensia 2, 6-8.

W

Waals, J.D. van der 1977, Excavations at the natural levee sites S2, S3/5 and S4, Helinium 17, 3-27.

Wansleeben, M. 1987, Spatial Analysis of Late Mesolithic and Neolithic surface scatters. A test case of the Roerstreek (Middle Limburg), Analecta Praehistorica Leidensia 20, 11-26.

Wansleeben, M. & Verhart L.B.M. 1990, The transition from the Mesolithic to the Neolithic in the Dutch Meuse Valley, in P.M. Vermeersch & P. Van Peer (eds.), Contributions to the Mesolithic in Europe, Leuven University Press, Leuven, 389-402.

Wansleeben, M. & Verhart, L.B.M. 1995, GIS on different spatial levels and the neolithization process in the south-eastern Netherlands, in G. Lock & Z. Stancic (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: A European Perspective, Taylor & Francis, London, 153-69.

Wansleeben, M. & Verhart, L.B.M. in press, Waste and prestige. The Dutch Mesolithic-Neolithic transition in a social perspective, in A. van Gijn & M. Zvelebil (eds.) Ideology and Social Structure of Stone Age Europe (Analecta Praehistiorica Leidensia 29)

Williams, I, Limp, W.F. & Bruier, F.L. 1990, Using geographic information systems and exploratory data analysis for archaeological site classification and analysis, in K.M.S. Allen, S.W. Green & E.B.W. Zubrow (eds.), Interpreting space: GIS and archaeology, Taylor & Francis, London, 239-73.

Woltering, P.J. 1979, Occupation History of Texel II. The archaeological survey: preliminary report, Berichten van der Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 29, 7-113.

Z

Zeiler, J.T. 1991, Hunting and animal husbandry at Neolithic sites in the Western and Central Netherlands; Interaction between man and environment, Helinium 31, 60-125.


 PREVIOUS   NEXT   CONTENTS   HOME 

© Internet Archaeology http://intarch.ac.uk/journal/issue4/wansleeben/xxx.html lit.html">Internet Archaeology
Last updated: Wed Feb 25 1998