PREVIOUS   NEXT   CONTENTS   HOME 

Bibliography

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Van Asch van Wijck, H.M.A.J., 1838-1846 Geschiedkundige Beschouwing van het Oude Handelsverkeer der Stad Utrecht, van de Vroegste Tijden af tot aan de Veertiende Eeuw. Utrecht.

B

Bafna, S., 2003 'Space syntax; a brief introduction to its logic and analytical techniques', Environment and Behaviour 35, 17-29.

Bitter, P., Van Genabeek, R. and Van Rooijen, C., 2006 'De Stad in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd', NOaA Hoofstuk 24 (versie 1.0), 1-42, http://www.noaa.nl/content/toc/balk1-4-24.asp (Accessed: 05/02/07).

Broer, C.J.C. and De Bruijn, M.W.J., 1997 'Antonina, Wiltenburg, Traiectum; De Kennis van het Romeinse Verleden van Utrecht door de eeuwen heen' in R. van der Eerden (ed.) 1950 Jaar Romeinen in Utrecht, Utrecht: Verening Oud-Utrecht.

Brugman, J., Buiter, H. and Van Vliet, K., 1995 Markten in Utrecht; van de vroege middeleeuwen tot nu. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

De Bruin, R.E., 't Hart, P.D., Van den Hoven van Genderen, A.J., Pietersma, A. and Struick, J.E.A.L. 2000 Een Paradijs Vol Weelde. Utrecht: Uitgevrij Matrijs

C

CAA Berlin Programme, 2007 'Spatial analysis goes downtown', 118-25. http://www.caa2007.de/download/caa_brosch_web.pdf (Accessed: 8/8/07)

Conzen, M.R.G., 1968 'The study of town plans in the study of urban history', in H.J. Dyos (ed) The Study of Urban History, 113-30. London: Edward Arnold.

D

Donkersloot-de Vrij, M., 1983 De Plattegrond van Utrecht verschenen bij N. van der Monde, 1839. Utrecht: Boekverkoopers Collegie Endragt.

Donkersloot-de Vrij, M., 1990 Historische Plattegronden van Nederlandse Steden, deel 3 Utrecht. Alphen aan den Rijn: Canaletto.

Dummler, E., 1881 'Alcuini Carmina' Monumenta Germaniae Historia Pet. lat. aevi Carol. (Berlin), 220-21

G

De Groot, H., 1997 'De haven die verdween' in G. Bakker and T. Hoekstra (eds) Het stenen geheugen; 25 jaar archeologie en bouwhistorie in Utrecht, 14-39. Utrecht: Centraal Museum, Utrecht.

H

Hillier, B., 1998 'The common language of space: a way of looking at the social, economic and environmental functioning of cities on a common basis', http://www.spacesyntax.org/publications/commonlang.html (Accessed: 16/07/05).

Hillier, B., 1999 'The hidden geometry of deformed grids: or, why space syntax works, when it looks as though it shouldn't', Environment and Planning B: Planning and Design 26, 169-91.

Hillier, B., 2005 'The art of place and the science of space', World Architecture 185, http://eprints.ucl.ac.uk/archive/00001678/01/hillier05-artofspace-english.pdf
(Accessed: 29/05/06).

Hillier, B. and Hanson, J., 1984 The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press.

Hillier, B and Iida, S., 2005 'Network and psychological effects in urban movement' in A.G. Cohn and D.M. Mark (eds) Proceedings of Spatial Information Theory: International Conference, Cosit 2005. Ellicottsville, NY, USA.

Hillier, B., Hanson, J. and Peponis, J., 1987 'Syntactic analysis of settlements', Arch. & Comport./Arch. Behav. 3, 217-31, http://eprints.ucl.ac.uk/archive/00000086/01/hillier-etal-1987-synactic-analysis-settlements.pdf
(Accessed: 16/05/06).

Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T. and Xu, J., 1993 'Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestrian movement', Environment and Planning B: Planning and Design 20, 29-66.

K

Karimi, K., 1997 'The Spatial Logic of Organic Cities in Iran and the United Kingdom', 1st international space syntax symposium @ London, 1-17,http://www.spacesyntax.net/symposia/SSS1/SpSx%201st%20Symposium%2097%20-2003%20pdf/1st%20Symposium%20Vol%20I%20pdf/3%20-%20Comparative%20cities/06-Karimi%20300.pdf
(Accessed: 18/01/07).

Karimi, K 1998 Continuity and Change in Old Cities. Unpublised PhD thesis, UCL, London.

L

Larkham, P.J., 2006 'The study of urban form in Britain', Urban Morphology 10, 117-41.

Lilley, K.D., 2000 'Mapping the medieval city: plan analysis and urban history', Urban History 27, 5-30.

Lilley, K.D., Lloyd, C. and Trick, S., 2005 Mapping Medieval Townscapes: a digital atlas of the new towns of Edward I, http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/specColl/atlas_ahrb_2005/
(Accessed: 16/11/06).

M

Margry, P.J., Ratsma, P. and Speet, B.M.J., 1987 Stadsplattegronden; Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek. Hilversum: Uitgevrij Verloren.

Van der Monde, N., 1844-46 Geschied- en oudeheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht, etc. Utrecht.

Montforts, M.J.G.T., 1995 Romeins Utrecht. Utrecht: UItgevrij Matrijs.

P

Penn, A., 2003 'Space syntax and spatial cognition; or why the axial line?' Environment and Behaviour 35, 30-65.

Penn, A., Hillier, B., Banister, D. and Xu, J., 1998 'Configurational modelling of urban movement networks', Environment and Planning B: Planning and Design 25, 59-84, http://eprints.ucl.ac.uk/archive/00001400/01/penn-hillier-banister-xu-1998.pdf
(Accessed: 16/05/06).

S

Stabel, P., 2006 'De Stad in de middeleeuwse Nederlanden; Enkele opvallende tendensen in het recente onderzoek', Stadsgeschiedenis 1, 69-78.

Struick, J.E.A.L., 1974 De Stadhuisbrug; tussen winkel en raadhuis. Utrecht: Boekhandel Broese-Kemink bv.

T

Turner, A., 2006 'From Axial to Road-centre Lines: a new representation for space syntax and a new model of route choice for transport network analysis', Environment and Planning B: Planning and Design, http://eprints.ucl.ac.uk/archive/00002092/02/2092.pdf
(Accessed: 8/8/07).

Turner, A., Penn, A. and Hillier, B., 2005 'An algorithmic definition of the axial map', Environment and Planning B: Planning and Design 32, 425-44, http://eprints.ucl.ac.uk/archive/00000624/01/turner05axial.pdf
(Accessed: 4/12/05).

V

Van Vliet, K., 1995 'Middeleeuws Utrecht: een markt in ontwikkeling' in J. Brugman, H. Buiter and K. van Vliet (eds) Markten in Utrecht van de vroege middeleeuwen tot nu, 9-43. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Van Vliet, K., 2002 In Kringen van Kanunniken; Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227. Zutphen: Walburg Pers.


 PREVIOUS   NEXT   CONTENTS   HOME 

© Internet Archaeology / Author URL: http://intarch.ac.uk/journal/issue21/5/biblio.html
Last updated: Wed Aug 8 2007