PREVIOUS   CONTENTS   HOME 

Bibliography

Aarts, J. and Heeren, S. 2007 'Begraven Bataven: het dodenritueel in de veranderende wereld van Tiel-Passewaaij', in N. Roymans, T. Derks and S. Heeren (eds.), Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen in Tiel-Passewaaij. Utrecht, 71-86.

Beerenhout, B. 2003 Rapportage van het Onderzoek aan de Visresten uit Tiel. Report Archeozoo. Amsterdam.

Berendsen, H.J.A. and Stouthamer, E. 2001 Palaeogeographic Development of the Rhine-Meuse Delta. The Netherlands. Assen.

Bloemers, J.H.F. 1978 Rijswijk (Z.H.), `De Bult': Eine Siedlung der Cananefaten. Nederlandse Oudheden. 8. Amersfoort.

Brinkkemper, O., Van Haaster, H., Van Rijn, P. and Vermeeren, C. 2002 'Archeobotanie', in P.F.B. Jongste and G.J. van Wijngaarden (eds.), Het erfgoed van Eigenblok. Rapportage Archeologische Monumentenzorg. 86. Amersfoort, 439-557.

Cornelissen, P. and Vulink, J.T. 1996 'Grote herbivoren in wetlands. Evaluatie begrazingsbeheer Oostvaardersplassen', Flevobericht 399. Lelystad.

Davies, R.W. 1969 'The supply of animals to the Roman army and the remount system', Latomus 28, 429-59.

De Vries, L.S. and Laarman, F.J. 2000 De faunaresten van terrein 8A, Houten-Loerik, opgraving ADC/ROB, 1997. Internal Report Archeozoölogie ROB. Amersfoort.

Driessen, M. 2007 Bouwen om te blijven. De topografie, bewoningscontinuïteit en monumentaliteit van Romeins Nijmegen. Rapportage Archeologische Monumentenzorg. 151. Amersfoort.

Filean, E.P. 2006 Domestic Cattle and Economic Change in the Roman Period Lower Rhineland: the civitas Batavorum. Unpublished PhD thesis. University of Iowa: Iowa.

Fokma, A. 2005 Verslag van het archeobotanisch onderzoek van monsters uit de opgraving Tiel-Passewaaij 1997, 1999, 2000 en 2004. Internal Report VU University Amsterdam: Amsterdam.

Graafstal, E. 2008 'Utrecht, een poort tot de limes: De limesweg van De Meern tot aan Vechten', in M. Berkers and M. van Stiphout (eds.), Limesweg. Amsterdam, 105-16.

Grant, A. 1982 'The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates', in B. Wilson, C. Grigson and S. Payne (eds.), Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites. British Archaeological Reports British Series. 109. Oxford, 91-108.

Gregg, S.A. 1988 Foragers and Farmers: population interaction and agricultural expansion in prehistoric Europe. Chicago and London.

Groenman-Van Waateringe, W. 1989 'Food for soldiers, food for thought', in J.C. Barrett, A.P. Fitzpatrick and L. Macinnes (eds.), Barbarians and Romans in North-West Europe. British Archaeological Reports International Series. S471. Oxford, 96-107.

Groot, M. 2005 'Palaeopathological evidence for draught cattle on a Roman site in the Netherlands', in J. Davies, M. Fabi?, I. Mainland, M. Richards and R. Thomas (eds.), Diet and Health in Past Animal Populations: current research and future directions. Oxford, 52-57.

Groot, M. 2008a 'Animals in ritual and economy in a frontier community. Excavations in Tiel-Passewaaij', Amsterdam Archaeological Studies. 12. Amsterdam.

Groot, M. 2008b 'Surplus production of animal products for the Roman army in a rural settlement in the Dutch River Area', in S. Stallibrass and R. Thomas (eds.), Feeding the Roman Army. The archaeology of production and supply in NW Europe. Oxford, 83-98.

Groot, M. 2008c 'Archeozoölogie', in M. Schurmans (ed.), Twee nederzettingen op de grens van het Romeinse rijk. Opgraving Huissen Loostraat-Zuid. Zuidnederlandse Archeologische Notities 139. Amsterdam, 103-17.

Groot, M. 2009 'Dierlijk botmateriaal', in J. van Renswoude and J. van Kerckhove (eds.), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35. Amsterdam, 355-409.

Groot, M., Heeren, S. Kooistra, L.I. and Vos, W.K. in press 'Surplus production for the market? The agrarian economy in the non-villa landscapes of Lower Germany', Journal of Roman Archaeology.

Heeren, S. 2006 'Opgravingen bij Tiel-Passewaaij 1'. De nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 29. Amsterdam.

Heeren, S. 2007 'Een beknopte bewoningsgeschiedenis van Tiel-Passewaaij', in N. Roymans, T. Derks and S. Heeren (eds.), Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen te Tiel-Passewaaij. Utrecht, 45-58.

Heeren, S. 2009 Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum. De casus Tiel-Passewaaij. Nederlandse Archeologische Rapporten 36. Amersfoort.

Hessing, W.A.M. 2001 'Paardenfokkers in het grensgebied. De Bataafse nederzetting op De Woerd bij Kesteren', in A. Carmiggelt (ed.), Opgespoord verleden. Archeologie in de Betuweroute. Abcoude, 142-72.

Hessing, W.A.M. and Steenbeek, S. 1992 'Landscape and habitation history of "De Horden" at Wijk bij Duurstede: an overview', Berichten van de Rijksdiens voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 40, 9-28.

Kemmers, F. 2005 Coins for a Legion: An Analysis of the Coin Finds of the Augustan Legionary Fortress and Flavian Canabae Legionis at Nijmegen. Unpublished PhD thesis. Nijmegen.

Kooistra, L.I. 1996 Borderland Farming. Possibilities and Limitations of Farming in the Roman Period and the Early Middle Ages between the Rhine and Meuse. Assen.

Kooistra, L.I. 2009 'Botanische materialen', in J. van Renswoude and J. van Kerckhove (eds.), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35. Amsterdam. 411-57.

Kooistra, L.I. in press 'The provenance of cereals for the Roman army in the Rhine delta based on archaeobotanical evidence', Bonner Jahrbücher.

Kooistra, L.I. and Van Haaster, H. 2001 'Archeobotanie', in M.M. Sier and C.W. Koot (eds.), Kesteren-De Woerd. Bewoningssporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82. Amersfoort, 293-359.

Kooistra, L.I. and Heeren, S. 2007 'Het verhaal van een afgebrande graanschuur', in N. Roymans, T. Derks and S. Heeren (eds.), Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen te Tiel-Passewaaij. Utrecht, 167-76.

Laarman, F.J. 1996a 'The zoological remains', in L.I. Kooistra, Borderland Farming. Amersfoort, 343-57.

Laarman, F.J. 1996b 'Zoological material of the Bronze Age, Iron Age and Roman period from Wijk bij Duurstede-De Horden', in L.I. Kooistra, Borderland Farming. Amersfoort, 369-80.

Lange, A.G. 1990 De Horden near Wijk bij Duurstede. Plant remains from a native settlement at the Roman frontier: a numerical approach. Nederlandse Oudheden 13. Amersfoort.

Lauwerier, R.C.G.M. 1988 Animals in Roman times in the Dutch Eastern River Area. Nederlandse Oudheden 12. Amersfoort.

Lauwerier, R.C.G.M. and IJzereef, G. 1998 'Livestock and meat from the Iron Age and Roman period settlements at Oss-Ussen (800 BC-AD 250)', in H. Fokkens (ed.), 'The Ussen project. The first decade of excavations at Oss', Analecta Praehistorica Leidensia 30, 349-67.

Livarda, A. and Van der Veen, M. 2008 'Social access and dispersal of condiments in north-west Europe from the Roman to the Medieval period', Vegetation History and Archaeobotany 17 (Suppl 1), 201-9.

Markerink, M. 2002 Koniks, Wilde Paarden in Nederland. Hoog Keppel.

Oonk, S. 2006 'Chemische prospectie', in S. Heeren (ed.), Opgravingen bij Tiel-Passewaaij 1. De nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 29. Amsterdam, 191-204.

Polak, R. 2008 'Castella tussen het veen: De Limesweg van Alphen aan den Rijn tot aan De Meern', in M. Berkers and M. van Stiphout (eds.), Limesweg. Amsterdam, 63-68.

Roymans, N. 1987 Tribale samenlevingen in Noord-Gallië: een antropologisch perspectief. Unpublished PhD thesis, University of Amsterdam: Amsterdam.

Roymans, N. 1996 'The sword or the plough. Regional dynamics in the romanisation of Belgic Gaul and the Rhineland area', in N. Roymans (ed.), From the Sword to the Plough. Three studies on the earliest romanisation of Northern Gaul. Amsterdam Archaeological Studies 1. Amsterdam, 9-127.

Roymans, N. 2004 Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the Early Roman Empire. Amsterdam Archaeological Studies 10. Amsterdam.

Roymans, N., Derks, T. and Heeren, S. 2007 Opgravingen te Tiel-Passewaaij. Een Bataafse plattelandsgemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Utrecht.

Serjeantson, D. 1997 'Subsistence and symbol: the interpretation of bird remains in archaeology', International Journal of Osteoarchaeology 7, 255-59.

Sier, M.M. and Koot, C.W. 2001 Kesteren-De Woerd. Bewoningssporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82. Amersfoort.

Steenbeek, R., Roeleveld, W. and Bohncke, S.J.P. 1990 'Palaeobotanical analysis of sections WbD271 and WbD313 in the Holocene fluvial deposits near Wijk bij Duurstede (the Netherlands)', in R. Steenbeek, On the Balance Between Wet and Dry: vegetation horizon development and prehistoric occupation; a palaeoecological-micromorphological study in the Dutch River Area. Unpublished PhD thesis, VU University: Amsterdam, 102-14.

Tacitus. Annales. ed. J. Jackson (3 vols). 1979-1986. Loeb Classical Library. 249, 312, 322. London/Cambridge (Mass).

Tacitus. Historiae. ed. C.H. Moore (2 vols). 1979-1980. Loeb Classical Library. 111, 249. London/Cambridge (Mass).

Van Beurden, L. 2008 Vegetatie en ontwikkelingen in het rivierengebied in de Bronstijd. BIAXiaal. 331. Zaandam.

Van Es, W.A. 1994 'De Romeinse vrede', in W.A. van Es and W.A.M. Hessing (eds.), Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland: van Traiectum tot Dorestad (50 v. Chr.-900 n. Chr.) . Utrecht, 48-63.

Van Haaster, H. 2004 Botanisch onderzoek aan enkele grondsporen bij de Romeinse wachttoren aan de Zandweg op de VINEX locatie Leidsche Rijn (LR31). BIAXiaal 182. Zaandam.

Van Londen, H. 2006 Midden-Delfland. The Roman native landscape past and present. Unpublished PhD thesis. University of Amsterdam.

Van Renswoude, J. 2009 'Sporen en structuren', in J. van Renswoude and J. van Kerckhove (eds.), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35. Amsterdam, 85-114.

Van Renswoude, J. and Van Kerckhove, J. 2009 Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35. Amsterdam.

Van Rijn, P. 2004 'Tuinen in de Romeinse provincies. Informatie uit opgravingen in Nederland en elders', Hermeneus 76/II, 84-90.

Verhagen, M. 1990 'De bruine beer (Ursus arctos L.) in Valkenburg (Z.H.)', in E.J. Bult and D. Hallewas (eds.), Graven bij Valkenburg (Z.H.): het archeologisch onderzoek 1985-1988 III. Delft, 175-81.

Vos, W.K. 2002 De inheems-Romeinse huisplattegronden van De Horden te Wijk bij Duurstede. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 96. Amersfoort.

Vos, W.K. 2009 Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied. Nederlandse Archeologische Rapporten. 35. Amersfoort.

Vossen, I. 2007 'Landschap, bewoning en landgebruik in de Romeinse tijd rondom Tiel', in N. Roymans, T. Derks and S. Heeren (eds.), Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Opgravingen in Tiel-Passewaaij. Utrecht, 33-44.

Vossen, I. in prep. Landschap en bewoning in de civitas Batavorum. Een reconstructie en interpretatie van het cultuurlandschap in het Nederlandse rivierengebied gedurende de Romeinse tijd. PhD thesis, VU University Amsterdam: Amsterdam.

Vossen, I. and Groot, M. 2009 'Barley and horses: surplus and demand in the civitas Batavorum', in M. Driessen, S. Heeren, J. Hendriks, F. Kemmers and R. Visser (eds.), TRAC 2008. Proceedings of the 18th annual Theoretical Roman Archaeology Conference held at Amsterdam 4-6 April, 2008. Oxford, 89-104.

Willems, W.J.H. 1986 Romans and Batavians: a Regional Study in the Dutch Eastern River Area. Unpublished PhD thesis, University of Amsterdam: Amsterdam.

Zeiler, J.T. 2001 'Archeozoölogie', in M.M. Sier and C.W. Koot (eds.), Kesteren-De Woerd. Bewoningssporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82. Amersfoort, 217-93.


 PREVIOUS   CONTENTS   HOME 

© Internet Archaeology/Author(s) URL: http://intarch.ac.uk/journal/issue27/5/biblio.html
Last updated: Tue Nov 10 2009