Mini journal logo  Home Issue Contents All Issues

The State of the Art of Digital Archiving in Romania­

Marius Streinu and Bogdan Șandric

Cite this as: Streinu, M. and Șandric, B. 2023 The State of the Art of Digital Archiving in Romania, Internet Archaeology 63. https://doi.org/10.11141/ia.63.2

Summary

Website screenshot of map of Romania with sites marked
The National Cultural Heritage Map Server

The aim of this article is to put into perspective the efforts of more than 150 years of attempts to create archaeological repertoires and archives at a national level in Romania that correspond to changing needs through time. Along with technological advances, centralisation and digital archiving have provided the prerequisites for the creation of a national archaeological repertoire that contains, as far as possible, all the information available for each individual site, and being associated with resources that can be found in other databases, making it a dynamic tool that is continuously updated. Other databases are featured as they make up the digital record of the archaeological heritage in Romania and provide content to the national archaeological repertory. Future plans regarding the improvement of all these databases are presented.

  • Google Scholar
  • Keywords: archaeology, Romania, digital archiving, GIS, museums, digital repositories, archaeological reports, archaeological repositories, databases, digital library
  • Accepted: 1 Nov 2022. Published: 21 Aug 2023
  • Funding: This article was funded by SEADDA as part of COST Action 18128, Horizon 2020 Framework Programme of the European Union
  • PDF download (main article text only)

Corresponding author: Marius Streinu ORCID logo
marius.streinu@patrimoniu.ro
Institutul Național al Patrimoniului (INP)

Bogdan ȘandricORCID logo
bogdan.sandric@cimec.ro
Institutul Național al Patrimoniului (INP)

Full text

Figure 1: Archaeological site file as is displayed online. ©Institutul Național al Patrimoniului.

Figure 2: National Cultural Heritage Map Server with all the content on the left side. ©Institutul Național al Patrimoniului.

Figure 3: Spatial distribution of all archaeological sites in the National Cultural Heritage Map Server. The red dots represent the exact location of the sites, while the green dots represent the archaeological sites without exact location. ©Institutul Național al Patrimoniului.

Figure 4: Spatial distribution of all archaeological sites delimited by polygons in the National Cultural Heritage Map Server. ©Institutul Național al Patrimoniului.

Figure 5: Spatial distribution of all archaeological sites with archaeological research reports published in CCA. ©Institutul Național al Patrimoniului.

Andrei, V., Șandric, B., Miu, C., Borlean, O., Tufaru, M. and Ghemuţ, F. 2021 'Good practices in the ProEuropeana Digital Library https://biblioteca-digitala.ro/' in M. Dascălu and B. Șandric (eds) Heritage in the Digital Era. Cases and Best Practices from Romania, București: ProUniversitaria. 99-110.

Barnea, A. 2000 'Cuvânt înainte' in M.V. Angelescu, C. Borș and I. Oberländer-Târnoveanu (eds) Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, București: CIMEC. 3.

Botond, B., Bărbulescu, M., Cavruc, V., Chirilă, E., Crișan, I.H., Crișan, V., Zoltán, S., Zsolt, S., Vasiliev, V. and Winkler, I. 1998 Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, Serie monografii arheologice 1, with contributions by B. Attila, G. Cavruc, M. Dănilă and R. Tamás. Sfântu Gheorghe: Tipografia COVA-print

Bató, A., Bărbulescu, M., Cavruc, V., Chirilă, E., Crișan, I.H., Crișan, V. and Vasiliev, V. 2000 Repertoriul arheologic al judeţului Harghita, Sfântu Gheorghe: Carpații Răsăriteni.

Chirica, V. and Tanasachi, M. 1984 Repertoriul arheologic al judeţului Iași, Vol. 1, Iași: Academia de Ştiinţe Sociale și Politice a R.S. România.

Chirica, V. and Tanasachi, M. 1985 Repertoriul arheologic al judeţului Iași. Vol. 2, Iași: Academia de Ştiinţe Sociale și Politice a R.S. România.

Coman, G. 1980 Statornicie, continuitate: repertoriul arheologic al județului Vaslui, București: Litera.

Comșa, E. 1984 'Istoricul Muzeului naţional de antichităţi – Institutul de arheologie, IV. Arheologie și muzeograie în perioada 1944 – 1956, Studii și cercetări de istorie veche și arheologie 35(3), 209–21.

Costea, F. 1995 Repertoriul arheologic al judeţului Brașov, Vol. 1. Cumidava XV-XIX, Brașov: Tipocart Brasovia.

Costea, F. 1996 Repertoriul arheologic al judeţului Brașov, Vol. 2. Brașov: Muzeul Judeţean de Istorie Brașov.

Costea, F. 2004 Repertoriul arheologic al judeţului Brașov, second edition, Brașov: C2design.

Cottenceau, A.M. and Hannois, P. 2002 'ARM and GIS in France. From Dracar to Patriarche' in L. García Sanjuán, and D. Wheatley (eds) Mapping the Future of the Past. Managing the spatial dimension of the European archaeological resource, Sevilla: Universidad de Sevilla. 53-60.

Crișan, I.H., Bărbulescu, M., Chirilă, E., Vasilev, V. and Winkler, I. 1992 Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Bibliotheca Musei Napocensis, 5. Cluj: Muzeul de Istorie a Transilvaniei.

Dobre, Al. 1986 'Chestionarul arheologic al lui Odobescu', Revista de Etnograie și Folclor, 31(1), 46–52.

Kacsó, C. 2011 Repertoriul archeologic al județului Maramureș, vol. 1, Baia Mare: Eurotip.

Lazăr, V. 1995 Repertoriul arheologic al judeţului Mureș, Târgu-Mureș: Casa de Editura Mureș.

Luca, S.A. 2010 Descoperiri arheologice din Banatul românesc, Repertoriu, Bibliotheca Brukenthal 46, Sibiu: Altip.

Luca, S.A. and Gudea, N. 2010 Repertoriul arheologic al județului Sălaj, Bibliotheca Brukentha 55. Sibiu: Altip.

Luca, S.A., Pinter, Z.K and Georgescu, A. 2003 Repertoriul archeologic al județului Sibiu. Situri, monumente arheologice și istorice, Bibliotheca Septemcastrensis 3, București: Editura Economică.

Luca, S.A., Țiprig, I.M. and Suciu, C. 2004 Repertoriul arheologic al judeţului Caraș-Severin, Bibliotheca Septemcastrensis 4, București: Editura Economică.

Luca, S.A., Roman, C., Diaconescu, D. and Suciu, C. 2005 Repertoriul archeologic al județului Hunedoara, Bibliotheca Septemcastrensis 14, Alba Iulia: Altip.

Luca, S.A., Suciu, C. and Purece, S.I. 2006 Descoperiri arheologice din Banatul românesc, Repertoriu, Bibliotheca Septemcastrensis 18, Sibiu: Altip.

Moga, V. and Ciugudean, H. 1995 Repertoriul arheologic al județului Alba, Bibliotheca Musei Apulensis 2, Alba Iulia.

Musson, C. and Horne, P. 2007 EUROPEAN LANDSCAPES past, present and future, Culture 2000 Project Ref. No. CH-A2-UK-2077 FINAL REPORT 1 October 2004-31 October 2007. https://kar.zcu.cz/doc/gojda/EUROPEANLANDSCAPESlowres.pdf [Last accessed: 29 April 2023].

Oberländer-Tarnoveanu, I. 1996 'Statistical view of the archaeological sites database' in H. Kamermans and K. Fennema (eds) Analecta Praehistorica Leidensia 28: Interfacing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, CAA95 Vol. I, Leiden: Leiden University. 47–50.

Oberländer-Târnoveanu, I. 2002 'Digital archiving in archaeology. Speaking about the past to the future', Cultură și civilizaţie la Dunărea de Jos 19, 199–230.

Oberländer-Tarnoveanu, I. 2004 'Access to Romanian archaeological archives', ADS Newsletter Online 15. https://archaeologydataservice.ac.uk/library/browse/issue.xhtml?recordId=1200675 [Last accessed: 30 April 2023].

Oberländer-Tarnoveanu, I. 2013 'Patrimoniul arheologic naţional: politici, documentare, acces' in S. Musteaţă (ed) Arheologia și politicile de protejare a patrimoniului cultural în România. Culegere de studii, Chișinău-Iași: Arc. 13–42.

Odobescu, A. 1871 Notiţe despre localităţile însemnate prin rămășiţe antice în districtul Dorohoi , Măgure, movile, cetăţi de pământ și șanţuri, Tezaurul de la Concești și Biserice memorabile, cruci, siliști și alte ruine, București: Monitorul Oficial.

Odobescu, A. 1878 Antichităţile judeţului Romanaţi, București: Tipografia Societății Academice Române.

Odobescu, A. 1887 Scrieri literare și istorice, Vol. 2, București: Editura Librăriei Socecu & Comp.

Odobescu, A. 1908 Opere complete. Vol. 3, București: Minerva.

Odobescu, A. 1989 Opere, Vol. 5, partea I, București: Editura Academiei.

Olteanu, G. 2002 Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, Vol. 1 (A-M), Târgoviște: Cetatea de Scaun.

Olteanu, G., Cîrstina, O. and Căprăroiu, D. 2003 Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, Vol. 2 (N-V), Târgoviște: Cetatea de Scaun.

Păunescu, A., Șadurschi, P. and Chirica, V. 1976 Repertoriul arheologic al judeţului Botoșani, Vols 1 and 2, București: Academiei Republicii Socialiste România.

Păunescu, A. 2003 Din istoria arheologiei românești pe baza unor documente de arhivă, București: AGIR.

Șandric, B. 2016 'Repertoriul archeologic al României. Istorie, evoluție, rezultate', Patrimonium Banaticum 6, 281-305.

Șandric, B. and Nicolae, I. 2006 Proiectul de indexare a revistei Materiale și Cercetări Arheologice [dataset], București: Institutul Național al Patrimoniului [distributor] http://cimec.ro/Arheologie/mca_rom.htm [Last accessed: 30 April 2023].

Șandric, B. and Oberlander-Tarnoveanu, I. 2006 'Server cartografic pentru patrimoniul cultural naţional', CIMEC On-Line. Buletin informativ al Institutului de Memorie Culturală 1(4), 1–2. http://www.cimec.ro/cimeconline/Cimeconlinenr4/Cimeconline-no4-ro.pdf [Last accessed: 30 April 2023].

Sever, D. 1974 Repertoriul monumentelor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură și artă din judeţul Bihor, Oradea: Muzeul Țării Crișurilor.

Șovan, O. 2013 Harta Repertoriului Arheologic al Judeţului Botoșani, http://arcg.is/2bJUA8h

Șovan, O., 2016. Reperotiul arheologic al județului Botoșani, ediția a II-a. https://www.cimec.ro/arheologie/repertoriul-botosani/images/repertoriului-arheologic-botosani-ed-II-2016.pdf [Last accessed: 17 April 2023].

Thornes, R. and Bold, J. 1998 Documenting the Cultural Heritage, Los Angeles: J. Paul Getty Trust.

Urechia, V.A., Hașdeu, B.P. and Tocilescu, G. 1897 'Inventarul monumentelor publice și istorice din România', Buletinul Oicial al Ministerului Cultelor și Instrucţiunii Publice 4(92), 878–94.

Internet Archaeology is an open access journal based in the Department of Archaeology, University of York. Except where otherwise noted, content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY) Unported licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided that attribution to the author(s), the title of the work, the Internet Archaeology journal and the relevant URL/DOI are given.

Terms and Conditions | Legal Statements | Privacy Policy | Cookies Policy | Citing Internet Archaeology

Internet Archaeology content is preserved for the long term with the Archaeology Data Service. Help sustain and support open access publication by donating to our Open Access Archaeology Fund.