Mini journal logo  Home Summary Issue Contents

Archaeological Excavations on the SCPX Pipeline, Azerbaijan 2013-2018Open Data

David Maynard, Qoşqar Qoşqarli, Nəcəf Müseybli, Şamil Nəcəfov, Vaqif Əsədov, Anar Agalarzadə, Dmitriy Kiriçenko, Müzəffər Hüseynov and Azad Zeynalov

Cite this as: Maynard, D., Qoşqarli, Q., Müseybli, N., Nəcəfov, Ş, Əsədov, V. Agalarzadə, A., Kiriçenko, D., Hüseynov, M. and Zeynalov, A. 2022 Archaeological Excavations on the SCPX Pipeline, Azerbaijan 2013-2018, Internet Archaeology 59. https://doi.org/10.11141/ia.59.11

Summary

Figure 1
Map of sites mentioned in the text

The South Caucasus Pipeline Expansion (SCPX) is a pipeline built to carry gas from the Caspian Sea basin across Azerbaijan through Georgia for onward transmission to Turkey and Europe. Completed in 2018, the SCPX follows the line of the earlier BTC and SCP pipelines across Azerbaijan. The project included an archaeological programme that supplemented the discoveries of the earlier two projects. The results were very similar, but were significantly different from the earlier work.

The SCPX work was carried out on 48 locations using a team of national and international archaeologists. Chalcolithic material was again found at Poylu, Xocaxan and Ağılı Dərə. The Kür-Araz culture of the early Bronze Age was indicated with burials at Soyuqbulaq and Tovuzçay. The Xocalı-Gədəbəy culture of the late Bronze Age early Iron Age is well represented with a cemetery found at Tovuzçay II and the kurgans at Borsunlu Camp. Antique period jar grave cemeteries were found in the Yevlax area at Əmirarx, Bəyimsarov, Səmədabad and Yaldili. Medieval settlement sites were excavated at Əmirarx, Faxrali, Lək and Hacialili. The major discovery of the project was the medieval castle at Kərpiclitəpə. This was a rectangular structure with towers at each corner and evidence of occupation that probably ended with the Mongol invasion.

The report is structured as an introduction to the project, with a brief summary of excavations. The detail for each site can be accessed in the report by links to the archive on the ADS website in a similar form to the BTC/SCP project report. The reader can thus access all the information for each site together with detailed analysis of radiocarbon and other analyses of the sites for all the work in that area from the various projects. Taken as a whole, the work on the three projects provides a means to comprehend part of the very broad early history of northwest Azerbaijan.

Xülasə

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG) qazin Azərbaycan ərazisindən keçməklə Xəzər dənizi hövzəsindən Gürcüstana, oradan isə Türkiyəyə və Avropaya nəql edilməsi üçün inşa edilmiş boru kəməridir. 2018-ci ildə tamamlanmiş CQBKG boru kəməri Azərbaycan ərazisi boyunca ondan əvvəl inşa edilmiş BTC və CQBK boru kəmərlərinin marşrutu boyunca uzanir. Bu layihə əvvəlki iki layihənin aşkar etdiyi tapintilara əlavə olan bir arxeoloji proqrami əhatə edirdi. Nəticələr çox oxşar olsa da, lakin əvvəlki işlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.

CQBKG ilə əlaqədar işlər yerli və xarici arxeoloqlardan ibarət komandanın iştirakı ilə 48 yerdə aparılıb. Poylu, Xocaxan və Ağılı Dərədə yenidən xalkolit (eneolit) dövrünə aid material aşkar edilib. Erkən Tunc dövrünə aid Kür-Araz mədəniyyəti barədə məlumat Soyuqbulaq və Tovuzçayda aparılmış arxeoloji qazıntilar zamanı tapılmış məzarlıqlarda yer almışdır. Son Tunc dövrü, erkən Dəmir dövrünün Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti barədə məlumatlar II Tovuzçayda tapılmış qəbiristanlıq və Borsunlu düşərgəsindəki kurqanlarda yetərincə öz əksini tapıb. Yevlax ərazisində Əmirarx, Bəyimsarov, Səmədabad və Yaldilidə antik dövrə aid küp qəbiristanlıqları aşkar edilib. Əmirarx, Faxralı, Lək və Hacıalılıda orta əsr yaşayış məskənlərində qazıntı işləri aparılıb. Layihə çərçivəsində əsas arxeoloji tapıntı orta əsrlərə aid Kərpiclitəpədə aşkar olunmuş qaladır. Bu, düzbucaqlı bir quruluşa malik, hər küncündə qüllələri olan, çox güman ki, monqol istilası zamanı dağıdılan yaşayış məntəqəsinin qalıqlarıdır.

Bu hesabat qazıntıların qısa xülasəsi verilməklə layihəyə giriş kimi tərtib edilib. Hesabatda hər bir abidəyə aid ətraflı məlumatı BTC/CQBK layihəsinin hesabatına oxşar formada ADS veb-saytındakı arxivə keçidlər vasitəsilə əldə etmək olar.

Beləliklə, oxucu müxtəlif layihələr çərçivəsində bu ərazidə aparılmış arxeoloji qazıntilarla əlaqədar ətraflı radiokarbon analizləri və digər tədqiqat işləri ilə birlikdə hər bir abidəyə aid bütün məlumatları əldə edə bilər. Ümumilikdə, üç layihə çərçivəsində aparılmış işlər Azərbaycanın şimal-qərbinin çox geniş əhatəli erkən tarixinin bir hissəsini araşdırmaq imkanı verir.

  • Google Scholar
  • Keywords: Azerbaijan, excavation, Neolithic, Bronze Age, Iron Age, Antique period, Albanian period, Medieval, Post-medieval, specialist reports, radiocarbon, cemetery, ceramics, digital archive
  • Accepted: 14 Oct 2022. Published: 14 Dec 2022
  • Funding: The publication of this article was funded by BP Exploration (Shah Deniz) Ltd.
  • PDF download (main article text only)
  • Related digital archive: Müseybli, N., Əsədov, V., Maynard, D., Kiriçenko, D., Aliyev, J., Stone, D., Qoşqarli, Q., Nəcəfov, Ş., Agalarzadə, A. and Hüseynov, M. 2022 Archaeological Excavations on the South Caucasus Pipeline Expansion Gas Pipeline, Azerbaijan 2013-2018 [data-set]. York: Archaeology Data Service [distributor] https://doi.org/10.5284/1101054
  • Related publication: Taylor, P.M. and Maynard, D. 2011 Archaeological Excavations on the BTC Pipeline, Azerbaijan, Internet Archaeology 29. https://doi.org/10.11141/ia.29.1

Corresponding author: David MaynardORCID logo
dave.maynard10@gmail.com
Landsker Archaeology Ltd

Co-authors: Qoşqar Qoşqarli
Nəcəf MüseybliORCID logo
Şamil NəcəfovORCID logo
Vaqif Əsədov
Anar AgalarzadəORCID logo
Dmitriy KiriçenkoORCID logo
Müzəffər Hüseynov
Azad ZeynalovORCID logo
Azerbaijan National Academy of Sciences, Archaeology and Ethnography Institute

Full text

Figure 1: BTC/SCP (red) and SCPX (blue) projects, archaeological sites on pipeline route. Image credit: David Maynard and project team

Figure 2: Əmirarx Antique cemetery site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 3: Əmirarx medieval settlement site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 4: Bəyimsarov Antique cemetery site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 5: Səmədabad I Antique cemetery site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 6: Səmədabad 2 Antique cemetery site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 7: Səmədabad II Grave 11 female anthropomorphic clay figure. Image credit: Dmitriy Kiriçenko

Figure 8: Yaldili Antique cemetery site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 9: Yaldili Grave 14. Image credit: David Maynard and project team

Figure 10: Kərpiclitəpə interpretative site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 11: Kərpiclitəpə aerial view of site, 2018. View to east. Image credit: BP

Figure 12: Kərpiclitəpə north-west tower in foreground, 2017. View to south. Image credit: David Maynard and project team

Figure 13: Kərpiclitəpə kiln as excavated. View to south-west. Image credit: David Maynard and project team

Figure 14: Kərpiclitəpə decorated bone object. Image credit: David Maynard and project team

Figure 15: Kərpiclitəpə woven fabric in coin hoard corrosion product. Image credit: David Maynard and project team

Figure 16: Borsunlu Camp site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 17: Borsunlu Camp details of kurgans. Image credit: David Maynard and project team

Figure 18: Borsunlu Camp Kurgan 4. View to east. Image credit: David Maynard and project team

Figure 19: Borsunlu Camp Kurgan 8. View to south. Image credit: David Maynard and project team

Figure 20: Faxrali site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 21: Lək I site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 22: Lək II site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 23: Hacialili II site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 24: Hacialili I site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 25: Hacialili III site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 26: Seyidlər II site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 27: Seyidlər all excavated areas. Image credit: David Maynard and project team

Figure 28: Seyidlər II site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 29: Qaracəmirli site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 30: Keçili site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 31: Keçili. View to south. Image credit: Dmitriy Kiriçenko

Figure 32: Daşbulaq site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 33: Dəllər Cəyir site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 34: Dəllər Cəyir Kurgan 1. View to east. Image credit: David Maynard and project team

Figure 35: Zəyəmçay settlement site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 36: Zəyəmçay necropolis site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 37: Zəyəmçay medieval cemetery and Kurgan 1 site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 38: Zəyəmçay Grave 27 possible grave marker. Image credit: David Maynard and project team

Figure 39: Zəyəmçay Kurgan II site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 40: Zəyəmçay Kurgan II. View to north. Image credit: Dmitriy Kiriçenko

Figure 41: Zəyəmçay Kurgans III and IV site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 42: Zəyəmçay Kurgan III plan of stone cover. Image credit: David Maynard and project team

Figure 43: Zəyəmçay Kurgan III vertical photograph. Image credit: David Maynard and project team

Figure 44: Zəyəmçay Kurgans V and VI site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 45: Ağılı Dərə site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 46: Xocaxan Chalcolithic settlement site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 47: Tovuzçay II site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 48: Həsənsu Antique settlement site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 49: Qıraq Kəsəmən II site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 50: Poylu II site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 51: Poylu II calibrated radiocarbon dates. Image credit: David Maynard and project team

Figure 52: Poylu I site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 53: Ağstafa Camp site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 54: Ağstafa Camp Excavation Areas 1 and 2. Image credit: David Maynard and project team

Figure 55: Poylu III site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 56: Soyuqbulaq I site plan. Image credit: David Maynard and project team

Figure 57: Böyük Kəsik site plan. Image credit: David Maynard and project team

Table 1: Correlation between BTC/SCP and SCPX sites. Coordinates in Gauss-Kruger Zone 8 Pulkovo 1942.

Table 2: Yaldili cemetery features

Table 3: Faxrali cemetery details

Table 4: Seyidlər II grave details

Table 5: Seyidlər jar grave details

Table 6: Zəyəmçay grave details

Table 7: Zəyəmçay Kurgan V details

Table 8: Ağılıdərə details of graves

Table 9: Tovuzçay II details of graves

Table 10: Poylu II excavated features

Agalarzadə, A. 2018a 'Excavation of Ramal jar burial at KP169.6 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239332

Agalarzadə, A. 2018b 'Excavation of Ashagi Ləki necropolis jar graves at KP178.3 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239333

Əsədov, V. 2018a 'Excavations at Əmirarx necropolis at KP181.9 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239366

Əsədov, V. 2018b 'Excavations at Əmirarx settlement KP182.5 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239367

Əsədov, V. 2018c 'Excavations at Bəyimsarov necropolis at KP206.1 and 206.8 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239368

Əsədov, V. 2018d 'Excavations in two necropolis in Samadabad KP209.2 and KP211.5 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239369

Əsədov, V. 2018e 'Excavations at Yaldili necropolis KP219.0 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239370

Əsədov, V. 2018f 'Excavation of the Borsunlu kurgan cemetery located near KP247 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239371

Əsədov, V. 2018g 'Excavations in Lək I settlement KP277.0 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239372

Əsədov, V. 2018h 'Excavations at Lək II settlement KP278.1 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239373

Əsədov, V. 2018i 'Excavations at Hacialili II settlement at KP279.3 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239374

Əsədov, V. 2018j 'Excavations at Hacialili I settlement at KP280.0 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239375

Əsədov, V. 2018k 'Excavations in Seyidlər II settlement and graves at KP295.5 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239376

Əsədov, V. 2018l 'Excavation of the Garajamirli settlement at KP299.9 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239377

Əsədov, V. 2018m 'Excavation of the Mahmudlu land grave at KP310.7, SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239378

Əsədov, V. 2018n 'Excavations on the Dəllər Cəyir kurgans at KP322.6 on the SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239379

Əsədov, V. 2018o 'Excavation of Zəyəmçay kurgans III and IV at KP336.6 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239380

Əsədov, V. 2018p 'Excavation of Zəyəmçay kurgans V and VI at KP337.1, SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239381

Əsədov, V. 2018q 'Excavations in Həsənsu settlement at KP379.5 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239382

Əsədov, V. 2018r 'Excavations in Qıraq Kəsəmən II settlement at KP386.8 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239383

Əsədov, V. 2018s 'Excavations at Poylu I settlement at KP389.6 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239384

Əsədov, V., 2018t. 'Excavations at Poylu II settlement at KP389.2 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239385

Əsədov, V. 2018u 'Excavations at Ağstafaçay settlement outside SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239386

Bronk Ramsey, C.R. 2021 OxCal v4.4.4, https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html [Last accessed: 5 August 2022].

Dostiyev, T. 2012 'Medieval Shamkir in light of archaeological excavations', Heritage 4 11, 36-43. https://irs-az.com/new/pdf/201212/1355230415654976411.pdf

Gaziyev. S.M. 1960 'Jar graves sketch-book', Firu, 1960, Az. SSR, EA publishing house.

Gruber, M. 2020 'The Tepe 5 Cemetery' in K. Kaniuth (ed) Karacamirli - Tepe 5 A multi-period necropolis in Western Azerbaijan, MAAO 6, Gladbeck. 29-162. https://www.pewe-verlag.de/res/liber44-argumentum.pdf

Guliyev, F. and Nishiaki, Y. 2012 'Excavations at the Neolithic settlement of Göytepe, the middle Kura Valley, Azerbaijan, 2008-2009' in R. Matthews and J. Curtis (eds) Proc. 7th ICAANE, Vol. 3: Fieldwork and recent research, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 71-84.

Hüseynov, F. 2007 'Excavation of Siniq Korpu kurgan burial KP357.7 - BTC ROW', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/btcpipeline_leap_2011/downloads_sites.cfm?site=357-7_Siniq_Korpu

Hüseynov, M. 2018a 'Excavations in Gazyan necropolis at KP149.8 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239334

Hüseynov, M. 2018b 'Excavations in Bəşirli soil graves at KP262.4 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239335

Hüseynov, M. 2018c 'Excavations of Sarıtəpə household pot at KP327.3, SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239336

Kiriçenko, D. 2018a 'Excavation of the Keçili kurgan at KP311.8 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239337

Kiriçenko, D. 2018b 'Excavations in Xocaxan necropolis at KP339.9 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239338

Kiriçenko, D. 2018c 'Excavations in Poylu III settlement at KP390.1 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239339

Kiriçenko, D. 2018d 'Excavation of Zəyəmçay kurgan II at KP336.2 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239358

Kiriçenko, D. 2020a 'Меч-рапира эпохи средней бронзы из Заямчая (Азербайджан)', Parabellum novum 13(46), 5-13.

Kiriçenko, D. 2020b 'The rapier-sword of the Middle Bronze Age from Zəyəmçay (Azerbaijan)', Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI) 2, 81-92.

Kiriçenko, D. 2021a 'A new burial of the Late Phase of Kura-Araxes cultural tradition/early kurgan tradition from Azerbaijan', Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare (RAASI) 3, 105-17.

Kiriçenko, D. 2021b 'Цилиндрические печати-бусины из некрополя Товузчай II (Азербайджан)', Вестник Музея Археологии и Этнографии Пермского Предуралья XI, 56-61.

Kiriçenko, D. and Agalarzadə, A. 2019 'Терракотовая антропоморфная статуэтка из Самедабада' in Новые материалы и методы археологического исследования, От критики источника к обобщению и интерпретации данных, РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ. 102-4. http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%98%20V%202019.pdf

Knauss, F., Gagoshidze, l. and Babaev, I. 2010 'A Persian Propyleion in Azerbaijan: excavations at Karacamirli' in J. Nieling and E. Rehm (eds) Achaemenid Impact in the Black Sea: Communication of Powers, Black Sea Studies. Vol. 11, Aarhus University Press. 111-122. https://antikmuseet.au.dk/fileadmin/www.antikmuseet.au.dk/Pontosfiler/BSS_11/BSS11_09_knauss.pdf

Lyonnet, B., Akhundov, T., Almamedov, K., Bouquet, L., Courcier, A., Jellilov, B., Huseynov, F., Loute, S., Makharadze, Z. and Reynard, S. 2009 'Late Chalcolithic Kurgans in Transcaucasia. The cemetery of Soyuq Bulaq (Azerbaijan)', Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 40, 27-44.

Lyonnet, B., Quliyev, F., Bouquet, L., Bruley-Chabot, G., Samzun, A., Pecqueur L., Jovenet, E., Baudouin, E., Fontugne, M., Raymond, P., Degorre, E., Astruc, L., Guilbeau, D., Le Dosseur, G., Benecke, N., Hamon, C., Poulmarc'h, M. and Courcier, A. 2016 'Mentesh Tepe, an early settlement of the Shomu-Shulaveri Culture in Azerbaijan', Quaternary International 395, 170-83. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.02.038

Maynard, D.J. 2011 'The BTC Pipeline Archaeological Excavations in Azerbaijan' [data-set], York: Archaeology Data Service [distributor] https://doi.org/10.5284/1000411

Maynard, D.J. 2014 'Summary of Faxrali excavations, 2014', Landsker Archaeology. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239340

Maynard, D.J. 2020 'Summary of Kərpiclitəpə excavations, 2017', Landsker Archaeology. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239342

Maynard, D.J. 2021 'Summary of Dashbulaq excavations, 2014', Landsker Archaeology. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239343

Maynard, D.J. 2022 'Radiocarbon analysis of sites on the BTC, SCP and SCPX projects', Landsker Archaeology. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239344

Müseybli, N. 2008 'Excavations of Shamkirchai kurgans KP332.7 BTC ROW', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/btcpipeline_leap_2011/downloads_sites.cfm?site=332-7_Shamirchai_Kurgan_I_and_II

Müseybli, N. 2018 'Excavation of early Bronze Age Soyuqbulaq II kurgan KP409.3 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239346

Müseybli, N. 2020 'Excavations on the Soyuqbulaq kurgans at KP412.1 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239347

Müseybli, N. and Nəcəfov, Ş 2018 'Excavations in Tovuzçay II necropolis at KP358.2 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239345

Mustafayev, M. 2006 'Excavations of an Antique Period Earth Grave KP233-BTC ROW', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/btcpipeline_leap_2011/downloads_sites.cfm?site=332-7_Shamirchai_Kurgan_I_and_II

Nəcəfov, Ş. 2018a 'Samadabad settlement site excavations at KP211.5 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239348

Nəcəfov, Ş. 2018b 'Excavations on Kərpiclitəpə settlement at KP247.2 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239349

Nəcəfov, Ş. 2018c 'Excavations in Faxrali medieval settlement at KP267.4 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239350

Nəcəfov, Ş. 2018d 'Hacialili III settlement excavations at KP280.3 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239351

Nəcəfov, Ş. 2018e 'Excavations of Seyidlər II settlement at KP297.5 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239352

Nəcəfov, Ş. 2018f 'Excavations at Daşbulaq settlement at KP322.0 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239353

Nəcəfov, Ş. 2018g 'Excavations at Zəyəmçay Settlement KP335.4 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239354

Nəcəfov, Ş. 2018h 'Excavations at Zəyəmçay necropolis at KP335.8 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239355

Nəcəfov, Ş. 2018i 'Excavations at Zəyəmçay kurgan I at KP336.0 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239356

Nəcəfov, Ş. 2018j 'Excavations and relocation of Zəyəmçay Muslim cemetery at KP336.0 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239357

Nəcəfov, Ş. 2018l 'Excavations of Aghilidere settlement at KP337.1 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239359

Nəcəfov, Ş. 2018m 'Excavations in Xocaxan settlement at KP340.6 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239360

Nəcəfov, Ş. 2018n 'Excavations in Xunan settlement at KP359.6 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239361

Nəcəfov, Ş. 2018o 'Excavations in Qıraq Kəsəmən household pot at KP384.7 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239362

Nəcəfov, Ş. 2018p 'Excavations at Böyük Kəsik settlement at KP418.9 SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239363

Nəcəfov, Ş. and Əliyev, J. 2020 'Excavations in Seyidlər jar grave necropolis at KP295.8 and 296.2 of SCPX pipeline', Azerbaijan National Sciences Academy, Institute of Archaeology and Ethnography. https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239364

Nəcəfov, Ş.N. and Maynard D.J. 2020 'Archaeological excavations of the Tovuzçay II Necropolis in South Caucasus Pipeline Corridor (SCPX project, Azerbaijan) in 2014-2018 year', Povolzhaya Arkheologiya 3(33), 159-70. https://doi.org/10.24852/pa2020.3.33.159.170

NMHA 2010 Anthropomorphic Terracotta of Azerbaijan. Catalogue, The National Museum of History of Azerbaijan. Baku.

Poole, I. 2005 'Assessment of charcoal samples from near Girag Kasam, Azerbaijan' in D. Maynard (2011) The BTC Pipeline Archaeological Excavations in Azerbaijan [data-set], York: Archaeology Data Service [distributor] https://doi.org/10.5284/1000411 / https://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-1057-1/dissemination/pdf/Special_Analyses/Charcoal_analysis [Last accessed: 5 August 2022].

Reimer, P., Austin, W., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R., Friedrich, M., Grootes, P., Guilderson, T., Hajdas, I., Heaton, T., Hogg, A., Hughen, K., Kromer, B., Manning, S., Muscheler, R., Palmer, J., Pearson, C., van der Plicht, J., Reimer, R., Richards, D., Scott, E., Southon, J., Turney, C., Wacker, L., Adolphi, F., Büntgen, U., Capano, M., Fahrni, S., Fogtmann-Schulz, A., Friedrich, R., Köhler, P., Kudsk, S., Miyake, F., Olsen, J., Reinig, F., Sakamoto, M., Sookdeo, A., & Talamo, S. 2020 'The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0'55 cal kBP)', Radiocarbon 62(4). https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

Stone, D. 2022 South Caucasus Pipeline Expansion Project. Archaeological programme Azerbaijan SCPX. KP247 Kerpijlitepe. Final Environmental Remains Report (FERR). https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/object.cfm?object_id=2239365

Taylor, P.M., Polglase, C.R., Müseybli, N. and Koller, J.M. 2011 'Past and future heritage in the pipelines corridor, Azerbaijan, Georgia, Turkey', Asian Cultural History Program, Smithsonian Institution.

Taylor, P.M. and Maynard, D.J. 2011 'Archaeological excavations on the BTC pipeline, Azerbaijan', Internet Archaeology 29. https://doi.org/10.11141/ia.29.1

Wordsworth, P. 2015 'Field report: archaeological exploration of Bərdə Project. First Season, 29th August-27th September 2015', https://www.ongc.ox.ac.uk/files/firstpreliminaryfieldreport2015archpdf [Last accessed: 5 August 2022].

Internet Archaeology is an open access journal based in the Department of Archaeology, University of York. Except where otherwise noted, content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY) Unported licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided that attribution to the author(s), the title of the work, the Internet Archaeology journal and the relevant URL/DOI are given.

Terms and Conditions | Legal Statements | Privacy Policy | Cookies Policy | Citing Internet Archaeology

Internet Archaeology content is preserved for the long term with the Archaeology Data Service. Help sustain and support open access publication by donating to our Open Access Archaeology Fund.